Generalforsamlingen er en andelsboligforenings vigtigste møde. Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. 

 

generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling finder hvert år sted i slutningen af marts/begyndelsen af april. Der vil blive indkaldt min. 14 dage inden, ligesom forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Det er vigtigt at du som andelshaver deltager i dette møde, så vi sikrer demokratiet i andelsforeningen, og styrker sammenholdet så det bliver et rart sted for alle at bo. Skulle du være forhindret i at deltage er der mulighed for at aflevere en fuldmagt enten til naboen eller til bestyrelsen. For at generalforsamlingen er lovlig skal min. 1/5 af andelshaverne være til stede/eller repræsenteret ved fuldmagt.

Materiale fra tidligere år kan hentes via dit beboer-login hos Administration Danmark.

Derudover kan der afhængig af aktiviteter i foreningen indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af året. Disse skal indkaldes med min. 8 dages varsel.

En dagsorden kan se sådan ud:

– Valg af dirigent/mødeleder
– Bestyrelsens beretning
– Årsregnskab, godkendelse af årsregnskab samt værdiansættelse af andelene
– Forslag fra andelshaverne
– Valg af bestyrelse, herunder suppleanter
– Valg af administrator, hvis man vil gøre brug af en til administrationen af foreningen
– Valg af revisor
– Diverse/eventuelt

Vi benytter i AB Gunløg Arbejdernes Landsbank som bankforbindelse. Vores kontaktperson er René Hyrpel, Filialen på Amager | Amagerbrogade 60 | 2300 København S - T: 38 48 30 21 | D: 38 48 32 36 | rh@al-bank.dk

Vil du vide mere om vores strategi for lån, så læs evt. dette skriv.

Forslag

Som andelshaver kan du have forslag, der skal på dagsordenen ved næste generalforsamling. Bestyrelsen skal modtage forslaget, så de øvrige beboere når at blive bekendte med forslaget, og så bestyrelsen kan nå at undersøge konsekvenser for foreningens økonomi, vedtægter og lignende. Se foreningens vedtægter for frist for, hvornår forslaget skal gives til bestyrelsen.