Vores varmemester er Morten Ulrich. Han er fast mand på vores ejendom flere gange om ugen.

Læs her, hvad du kan få hjælp til og hvordan du kontakter Morten.

Åbningstider og kontakt

Du skal kontakte varmemesteren, hvis du har spørgsmål til den daglige drift af f.eks. gården, renovation, navneskilte på dørtelefon og postkasse, nøglebrikker til hoveddøren, hvis du opdager skadedyr, m.v.

Som udgangspunkt hver mandag, onsdag og fredag vil Morten være på ejendommen. De dage Morten ikke er her kan du indtale en besked på telefonsvareren, sende en mail eller lægge en seddel i postkassen i porten.

Morten kan kontaktes på mail varmemester.gunloeg@gmail.com og mobil 91551555.

Den ordinære telefontid er fra 07:30-14:00 mandag, onsdag og fredag.

Akutte behov

Ved akut behov (sprængte vandrør, strømsvigt og lign.) skal du som beboer kontakte husets faste håndværkere. De har alle døgnvagt. Orientér meget gerne varmesteren Morten om situationen ved at lægge en besked på telefonsvareren.

Nøglebrikker

Nye brikker og omkodning af brikker til at gælde til kælderrum i en anden opgang end den du bor i:

Send en mail til varmemesteren på varmemester.gunloeg@gmail.com eller læg en seddel i postkassen i porten. I mailen/brevet skal tydeligt angives navn, adresse, telefonnummer og hvilken bagdør man har brug for at kunne komme ind i ud over sin egen.

Alle lejligheder har som udgangspunkt fået tre nøglebrikker. Alle brikker herudover koster 100 kr. stk. og der skal kvitteres personligt ved afhentning. Også her sendes en mail/laves et brev til varmemesteren på varmemester.gunloeg@gmail.com / lægges i postkassen i porten. I mailen/brevet skal tydeligt angives navn, adresse og telefonnummer. Så laver varmemesteren nøgle og kvittering klar og ringer til jer angående tidspunkt for afhentning og kvittering.

Manual til de nye videodørtelefoner kan hentes her. Dog skal vi gøre opmærksom på at funktionen med at tænde trappelys ikke er en del af vores system for nuværende.