Går du med tanker om at sælge din andelsbolig, så læs her.

Dokumenter

Husk du som beboer altid har adgang til alle foreningens dokumenter - husorden, referater, økonomi, regler og retningslinjer, via dit login hos Administration Danmark. Du skal logge ind via https://www.administrationdanmark.dk/ - kan du ikke huske dit login, så kan du få tilsendt et nyt hos administrator. Det er også Administration Danmark, der hjælper med salg.

Skal du sælge, så hent dokumentet procedure ved salg (.pdf) lige her.

Hvor starter et salg?

Sælger skal have udført anmærkningsfrit el-tjek i forbindelse med salget. Udgift betales af sælger. Det skal bestilles hos foreningens håndværkere: el-tjek MIH VVS og EL på telefon 32 59 25 25

 • Sælger sørger for, at kopi af de udførte rapporter sendes til Administration Danmark.

 • Sælger sørger for at bestille vurderingsmand efter oplysninger fra Administration Danmark. Kopi af bilag vedr. forbedringer, som sælger evt. har foretaget, skal udleveres til vurderingsmanden.

 • Når vurderingsrapporten foreligger, sender Administration Danmark en salgsopstilling til sælger, og vi afventer herefter sælgers anvisning af køber.

 • Udgiften for den udførte vurdering trækkes hos sælger over boligafgiften i en senere opkrævning. El-tjek er gyldigt 12 måneder, og vurderingsrapport er gyldig i 6 måneder.

 • Ønsker sælger, at lejligheden sættes til salg via foreningen, så skriv en mail til abgunloeg@gmail.com

Når køber er fundet

Sælger kan iht. vedtægterne selv finde en køber, med mindre der er tale om dødsbo eller intern flytning. Se vedtægterne for yderligere uddybning af disse forhold.

Når køber er fundet, skal Administration Danmark informeres om følgende:

 • Aftalt overdragelsesdato

 • Sælgers nye adresse

 • Registrerings- og kontonummer for senere overførsel af salgsprovenuet (kun hvis der ikke er pant).

 • Købers navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cpr.nr.

 • Evt. særlige vilkår til indarbejdelse i salgsaftalen (evt. prisnedslag mv.)

Endelige overdragelsesdokumenter

Administration Danmark sender de originale dokumenter til sælger (4 eksemplarer), der indhenter købers underskrift på alle dokumenter:

 • Salgsaftale underskrives af køber og sælger

 • Fortrydelsesret underskrives af køber (hæftet ved salgsaftalen)

 • Boligoverenskomst underskrives af køber

  Bemærk at køber skal have følgende dokumenter udleveret i forbindelse med underskrift:

 • Vurderingsrapport og el-tjek

 • Foreningens dokumenter (vedtægter, årsregnskab, generalforsamlingsreferat) kan hentes fra Administration Danmarks hjemmeside ved anvendelse af log-in

Overdragelsesdagen

Køber og sælger skal på overdragelsesdagen sammen afklare følgende:

 • Overdragelse af alle nøgler samt anvisning af tilhørende loftsrum - evt. endelig afklaring af løsøre og mangler mv.

 • Aflæsning af el- og evt. gasmåler (sælger står for at melde flytning)

 • Flytteaflæsning på varme bestilles af Administration Danmark